Behörighetsgivande högskolepedagogik 2 vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten (PIL102) | PIL-enheten
Länkstig

Behörighetsgivande högskolepedagogik 2 vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten (PIL102)

Kursens centrala delar är kursplanering och kursdesign. Teman i kursen rör pedagogiska överväganden kring innehåll, lärandemål, arbetsformer och examination vid kursplanering och inom ramen för kursplaner.

Kursansvarig lärare: Elin Nordenström
Skicka e-post till Elin  |  Läs mer om Elin

Lärare: Sylvi Vigmo
Skicka e-post till Sylvi  |  Läs mer om Sylvi

Omfattning: PIL102 omfattar motsvarande 3,5 veckors heltidsstudier.

Kursplan PIL102 (pdf)

Aktuell litteraturlista publiceras senast åtta veckor före kursstart på webbsidan Litteraturlistor för PIL-enhetens kurser.

Antagningsprincip: Vi tillämpar antagningsprincipen "först till kvarn", dvs tidpunkten för inkommen fullständig ansökan. 

Innan du ansöker ska du ha avtalat med prefekt/avdelningschef/motsvarande på din institution/enhet vid GU om att du läser kursen.

Studiegång

Vi rekommenderar att du går PIL101 före PIL102. För att få tillträde till PIL103 krävs erhållet intyg från både PIL101 och PIL102 (eller godkänt betyg från de tidigare kurserna HPE101 och HPE102).

Höstkursen 2024

Kursstart: Onsdag 4 september
Övriga kursdatum: Se kursens schema

Beskrivning

Kursens centrala delar är kursplanering och kursdesign. Teman i kursen rör pedagogiska överväganden kring innehåll, lärandemål, arbetsformer och examination vid kursplanering och inom ramen för kursplaner. Dessa teman spänner över olika aspekter. Ett exempel är kritiken av lärandemålsstyrd undervisning och konsekvenser av förändringar inom högskolevärlden för universitetslärare. Andra exempel är föreskrivande och praktiska, med goda exempel eller exempel som visar komplexiteten i att planera och designa kurser. I kursen varvas föreläsningar, workshoppar och olika typer av litteraturseminarier (på plats och nätbaserat). Det kollegiala samtalet utgör stommen för kursen, och i kursen ingår att planera och/eller utveckla en kursplan och få respons på den.

Förkunskapskrav 

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller motsvarande.

OBS! Kursen är endast öppen för dem som är anställda eller har undervisningsuppdrag vid Göteborgs universitet, är antagna till eller genomför sin forskarutbildning vid GU eller ämnar söka docentur vid universitetet.

Om kursintyg

PIL102 är en intygskurs. Alla moment är obligatoriska och kräver närvaro. I vissa fall kommer det att vara möjligt att lämna in en kompletterande uppgift som motsvarar momentet. För att bli godkänd för intyg krävs även att du uppfyller lärandemålen i kursens kursplan.

PIL102 infördes den 1 januari 2021 som ersättning för den poänggivande kursen HPE102, som då avvecklades. Innehåll och upplägg i PIL102 är detsamma som i HPE102 och kursen ger samma behörighet.

Information för doktorander

Har du gått PIL102 som en obligatorisk kurs i din forskarutbildning? Efter att du fått ditt intyg på avslutad och godkänd kurs, lämnar du intyget till den som är administratör (eller motsvarande) för din forskarutbildning. Den personen registrerar kursen som godkänd i Ladok för forskarutbildning.

Mer information

Om outnyttjad kursplats

Kursplats erbjuds kostnadsfritt, under förutsättning att bokad plats utnyttjas. Läs mer om avgift för outnyttjad kursplats