Att konstruera flervalsfrågor för tentor | PIL-enheten
Länkstig

Att konstruera flervalsfrågor för tentor

Är du och ditt lärarlag intresserade av att få stöd i arbetet med att utveckla era examinationer? I denna workshop är utgångspunkten att vi tillsammans arbetar med era tidigare tentor, som redan är konstruerade som flervalsfrågor, eller någon tentamen som ni vill förändra mot flervalsfrågor. Workshoppen ges på begäran.

Efter en inledning kring bakgrunden om och för examinationen som fenomen fördjupar vi oss med era egna exempel. Vi kommer att diskutera möjligheter, fallgropar, mätsäkerhet och precision, frågekonstruktion, bedömning och förhållandet till betygskriterier.

En vecka före workshoppen förväntas ni ha skickat in ett exempel på en tentamen som ni vill arbeta med under tillfället.

Tid: Cirka en halvdag (bestäms utifrån era behov)

Målgrupp: Ett lärarlag

Workshopledare: Tomas Grysell
Skicka e-post till Tomas | Läs mer om Tomas

Workshoppen ges på begäran

Workshoppen har inga fasta datum utan ges endast på begäran. För att boka in en workshop för ditt lärarlag, kontakta Tomas Grysell: