Länkstig

Kurslitteratur

Den här webbsidan ingår i PIL-enhetens resurs för dig som ska skriva kursplaner.

OBS

Gubas och Convertus kan inte längre användas för att skapa nya planer, endast för att titta på befintliga planer och litteraturlistor. Den 15 april ersattes Gubas Kursplan av ny funktionalitet i det nationella systemet Ladok. Läs mer om övergången här (inloggning krävs). Den här webbresursens texter har reviderats för att stämma med den nya funktionaliteten.

Till kursplanen hör en litteraturlista och/eller en förteckning över annat relevant kursmaterial som ska upprättas och publiceras Ladok som en bilaga till kursplanen. Bilagan kan fastställas senare än kursplanen, dock senast 8 veckor innan kursstart för att möjliggöra inläsning av kurslitteratur för student med behov av inläst material. I litteraturlistan bör, så långt som möjligt, anges ungefärligt sidantal och, i förekommande fall, även andra relevanta läromedel.