Kom igång - mer eller mindre | PIL-enheten
Länkstig

Kom igång - mer eller mindre

Om du vill arbeta med aktivt lärande i din kurs och vill ha hjälp med hur du kan gå tillväga så kan du hitta inspiration både i artiklar och filmklipp här på PIL-webben. Det du skall ta med dig är att det finns inte enbart en lösning på upplägg som passar alla, utan det beror på din utgångspunkt, på uppgiften och på dina mål.

Här berättar Annika Svahn Ekdahl om sina erfarenheter av vilka moment som passar för en studentaktiverande metodik:

Navigate to video: Vilka former av lärande fungerar bra med studentaktiverande metodik?
Video (01:12)
Vilka former av lärande fungerar bra med studentaktiverande metodik?
Annika Svahn Ekdahl - Vilka former av lärande fungerar bra med studentaktiverande metodik?

Ett stöd i utformning av kurser – mer

Om du är sugen på att arbeta mer med aktivt lärande i din kurs och vill ha hjälp med hur du kan gå tillväga, så kan du hitta inspiration i artikeln av Charles C. Bonwell och Trucey E. Sutherland – ”The Active Learning Continuum: Choosing Activities to Engage Students in the Classroom” (1996). Författarna presenterar något som de kallar för ”The Active Learning Continuum”. Genom att utgå från om det är kunskap eller förmåga som eftersträvas, vilken grad av interaktion du vill ha, samt vilken grad av kontroll du som lärare önskar ha, får du hjälp att planera upplägget på kursen. Vi kommer inte att här gå in djupare på de olika dimensioner som författarna presenterar, utan poängen med detta är att det beror på. I artikeln ställer författarna ett antal frågor som är värda att reflektera över, som handlar om hur man är som person och vad det är man vill åstadkomma. En viktig aspekt som författarna lyfter är att den aktivitet som du väljer att göra skall stärka kursens syfte och mål, på samma sätt som alla andra aktiviteter som du gör i kursen. Med tillägget att aktivt lärande stärker studenternas lärande (ibid).

Läs gärna artikeln, den ger en beskrivning av ställningstaganden du kan utgå ifrån när du skall välja/utveckla din undervisning.

Det kan vara värt att säga redan här att det inte är självklart att studenterna uppskattar att vi använder oss av aktivt lärande-strategier eftersom det kräver mer aktivitet från dem. Även om de i efterhand kan se att de lärde sig och förstod mer. Läs gärna mer om studenters reaktioner här.

Läs gärna mer här

Tips på övningar – mindre

Här har vi samlat tips på enklare övningar, för dig som vill skapa lite aktivitet men inte göra om kursupplägget.

Här ger Louise Bjur & Emil Johansson några tips till dig som vill starta med att arbeta med studentaktiverande metoder: Börja smått och testa dig fram.

Navigate to video: Vilka råd skulle ni ge till den som inte tidigare har använt sig av studentaktiverande metoder?
Video (02:17)
Vilka råd skulle ni ge till den som inte tidigare har använt sig av studentaktiverande metoder?
Louise Bjur & Emil Johansson - Vilka råd skulle ni ge till den som inte tidigare har använt sig av studentaktiverande metoder?

Läs gärna mer här