Lästips och länkar om ALC | PIL-enheten
Länkstig

Lästips och länkar om ALC

Nedan listas några texter och filmer om ALC som PIL-enheten rekommenderar.

 • Alfredsson, V., Asker, N., Backman, C., & Uhnoo, S. (2022). Använd rummet: Högskolepedagogiska metoder för aktiva lärsalar. Lund. En bok med en mängd konkreta exempel på uppgifter som bland annat lärare vid Göteborgs universitet har genomfört i sin undervisning för att utnyttja aktivt lärande och ALC-salar.
   
 • Baepler, P. et al. (2016). A guide to teaching in the Active Learning Classroom: History, research, and practice. Stylus. Chapter 5: Assignments and activities and Chapter 6: Managing student groups.
   
 • Petersen, C. I., & Gorman, K. S. (2014). Strategies to address common challenges when teaching in an Active Learning Classroom. New Directions for Teaching and Learning, 2014(137), 63-70. https://doi.org/10.1002/tl.20086
   
 • Rum för lärande. Active Learning Classroom: vad är det och fungerar det i Sverige? (Video). ”En kort film om Active Learning Classroom (ALC) där vi vill svara på två grundläggande frågor med hjälp av experter och alla deltagarna vid symposiet Rum för aktivt lärande.”
  http://rumforlarande.se/21/active-learning-classroom-vad-ar-det-och-fungerar-det-i-sverige/
   
 • Scoville, C. (2018). Multimodalities multiplied: Teaching comics in an Active Learning Classroom. Pedagogy, 18(3), 540-546.
  Chester Scoville undervisar om tecknade serier vid University of Toronto. Han beskriver hur han arbetat både i en traditionell lärosal och i ett Active Learning Classroom med samma kurs och resonerar kring skillnaderna och vad det är som tillförs genom att arbeta i en ALC-sal.
  https://doi.org/10.1215/15314200-6936956

Workshop om ALC