Övrigt | PIL-enheten
Länkstig

Övrigt

Den här webbsidan ingår i PIL-enhetens resurs för dig som ska skriva kursplaner.

OBS

Gubas och Convertus kan inte längre användas för att skapa nya planer, endast för att titta på befintliga planer och litteraturlistor. Den 15 april ersattes Gubas Kursplan av ny funktionalitet i det nationella systemet Ladok. Läs mer om övergången här (inloggning krävs). Den här webbresursens texter har reviderats för att stämma med den nya funktionaliteten.

Utrustning, resekostnader etc.

I förekommande fall anges om det krävs särskild teknisk utrustning eller liknande för att kunna följa undervisningen på kursen. Annat som kan påverka genomförandet av studier anges, exempelvis om kursen kan innebära resekostnader för studenterna, om det finns specifika regler för klädsel under VFU, och om utdrag från belastningsregistret görs.