Länkstig

Hybridundervisning – en introduktion till tekniken och pedagogiken

Workshoppen fokuserar på kollegialt erfarenhetsutbyte där deltagarna får möjlighet att fördjupa sina kunskaper både ur ett pedagogiskt och tekniskt perspektiv. Vi tittar också på hur man kan öka interaktionen mellan studentgrupperna. Workshoppen ges på begäran.

Runt om universitetet finns det salar som är utrustade för att stödja hybridundervisning, som efterfrågas allt mer. Dessa salar gör det möjligt för lärare att ha en studentgrupp på campus samtidigt som man har en grupp på distans. Om man vill finns det även möjligheter för lärare att delta online.

Workshoppen ges till grupper och ges på begäran. Den anpassas också efter antalet deltagare. Med fler deltagare kan praktiska övningar genomföras. Med färre deltagare anpassas workshoppen till en introduktion och gemensam diskussion runt möjligheter och utmaningar med hybridundervisning.

Om ni vill kommer vi ut till en hybridsal vid er egen fakultet och håller workshoppen där. Alternativt kan workshoppen hållas i någon av Utbildningsvetenskapliga fakultetens hybridsalar.

Workshopledare: Torbjörn Fraenckel
Läs mer om Torbjörn | Skicka e-post till Torbjörn

Workshoppen ges på begäran

Workshoppen har inga fasta datum utan ges endast på begäran (och bara för grupper). För att boka in en workshop, kontakta Torbjörn Fraenckel:

Mer om hybridundervisning

Läs mer om hybridundervisning