Länkstig

Exempel på arbete i ALC-salen - kollegor berättar

Arbete i ALC-salen kan se ut på många olika sätt beroende på syfte. Nedan har vi samlat några konkreta exempel på hur arbete i ALC-salen kan se ut. Kollegor från flera olika discipliner berättar kort om hur de gör. Här kan du få inspiration till hur du kan göra för att komma igång med eller utveckla din undervisning i ALC-salen.

Louise Bjur och Emil Johansson beskriver en övning för nya studenter om vetenskaplig publicering. Övningen är indelad i två delar: först läser studenterna en populärvetenskaplig artikel och sedan ska de söka efter originalartikeln (originalstudien). De får söka på vilket sätt de vill. Därefter diskuteras i grupp hur de hittade artikeln och vad det är för typ av publikation.

Navigate to video: Louise Bjur & Emil Johansson - Hur har ni lagt upp momentet ”Spåra källan”?
Video (01:51)
Louise Bjur & Emil Johansson - Hur har ni lagt upp momentet ”Spåra källan”?

Studenterna i Pia Köhlmyrs klass är blivande engelskalärare som skall tillbringa två veckor utomlands eller på en internationell skola i Sverige. Tillsammans skall de skapa ett kompendium med information och underlag som de kan behöva på sina skolbesök.

Navigate to video: Pia Köhlmyr - Hur har du lagt upp momentet?
Video (01:14)
Pia Köhlmyr - Hur har du lagt upp momentet?

Nedan beskriver Pia Köhlmyr lite mer av studenternas arbete med framtagning av kompendium med information och underlag som de kan behöva på sina skolbesök i utlandet.

Navigate to video: Pia Köhlmyr - Vad gör studenterna i ALC-salen?
Video (01:11)
Pia Köhlmyr - Vad gör studenterna i ALC-salen?

Workshop om ALC

Christel Backman och Sara Uhnoo berättar om en tvådagars övning de gör på introduktionskursen i kriminologi. Studenterna ska öva sig i vetenskaplig analys och skapa sig en förståelse för vad som utmärker en vetenskaplig artikel. Studenterna får göra ett visst förberedande arbete hemma inför övningen.

Navigate to video: Christel Backman & Sara Uhnoo - Att analysera empiri och skriva gemensamt i ALC-salen
Video (11:07)
Christel Backman & Sara Uhnoo - Att analysera empiri och skriva gemensamt i ALC-salen

Nedan berättar Christel Backman och Sara Uhnoo om övningar som de gör tillsammans med studenterna när de håller kursintroduktion i ALC-salen. Övningarna syftar till att studenterna ska lära känna varandra samtidigt som lärarna får en bild av studenternas förförståelse och förväntningar.

Navigate to video: Christel Backman & Sara Uhnoo - Kan ni ge några exempel på övningar ni gör?
Video (06:14)
Christel Backman & Sara Uhnoo - Kan ni ge några exempel på övningar ni gör?

Arne Frederik Wackenhut och Erik Andersson beskriver vilka fyra moment i en kurs i globala studier som är förlagda till ALC-salen och beskriver vad de gör vid respektive tillfälle.

Navigate to video: Arne Frederik Wackenhut & Erik Andersson - Hur har ni lagt upp momentet som utnyttjar ALC-salen?
Video (04:45)
Arne Frederik Wackenhut & Erik Andersson - Hur har ni lagt upp momentet som utnyttjar ALC-salen?

Christel Backman och Sara Uhnoo arbetar mycket med grupper i ALC-salen. Här berättar de om hur de gör en första gruppindelning:

Navigate to video: Christel Backman & Sara Uhnoo - Hur delar ni in studenterna i grupper i ALC-salen?
Video (01:48)
Christel Backman & Sara Uhnoo - Hur delar ni in studenterna i grupper i ALC-salen?

Christel Backman och Sara Uhnoo använder ett flipped classroom-upplägg vid kursintroduktionen, där mycket av informationen förmedlas i en film som studenterna tittar igenom innan de kommer till lektionen. Därigenom kan de lägga mer tid på att studenterna lär känna varandra och får fundera kring kursen när de möts i ALC-salen.

Navigate to video: Christel Backman & Sara Uhnoo - Hur förbereder sig studenterna inför arbetet i ALC-salen?
Video (00:57)
Christel Backman & Sara Uhnoo - Hur förbereder sig studenterna inför arbetet i ALC-salen?