Länkstig

Introduktion till generativ AI

Generativ AI har sedan december 2022 tagit en stor plats i diskussioner kring framför allt examinationer runtom i utbildningssektorn. För att kunna förstå och hantera de problem som riskerar att uppstå är det nödvändigt att få en grundläggande förståelse för hur dessa teknologier fungerar.

I skrivande stund (januari 2024) är det fortfarande ChatGPT som oftast lyfts fram, men det finns många andra likartade tjänster och utvecklingen går fort framåt. Risken är därför att information likt den här blir föråldrad. Inom en förhållandevis snar framtid (eller kanske redan när du läser det här) kommer funktioner baserade på GPT, dvs språkmodellen som används i ChatGPT, sannolikt också finnas tillgängliga i våra vanligaste verktyg som Word, Excel och PowerPoint.

Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad kring denna utveckling och också ha en löpande kollegial diskussion kring hur dessa tjänster kan hanteras i utbildningar.

Navigate to video: AI-genererade texter i högre utbildning
Video (14:57)
AI-genererade texter i högre utbildning