Hit skickar du din ansökan

Prövning för titeln excellent lärare sker vid den sökandes fakultet. Adressen dit ansökan ska skickas återfinns i förteckningen nedan.

Sahlgrenska akademin

Ansökan inlämnas till handläggare Katrin Falk via e-post: excellentlarare@sahlgrenska.gu.se

  • Sahlgrenska akademins webbsida om excellent lärare är under uppbyggnad

Naturvetenskapliga fakulteten

Ansökan inlämnas till Siranush Kosayan via e-post: academic-appointments@science.gu.se

Humanistiska fakulteten

Ansökan (som ska märkas "Excellent") skickas till e-postadressen lfn@hum.gu.se

Konstnärliga fakulteten

Komplett ansökan ställs till lärarförslagsnämnden och skickas via e-post till: konstkansli@konst.gu.se

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Ansökan inlämnas till Lärarförslagsnämnden.
E-post: samkansli@samfak.gu.se
Postadress: Lärarförslagsnämnden vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Box 720, 405 30 Göteborg

Handelshögskolan

Komplett ansökan med dnr skickas till e-postadressen lfn@handels.gu.se

  • Handelshögskolans webbsida om excellent lärare är under uppbyggnad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Ansökan inlämnas till Lärarförslagsnämndens handläggare Helena Bennich. E-post: helena.bennich@gu.se

IT-fakulteten

Ansökan skickas till e-postadressen itfak@itfak.gu.se
Eller med vanlig post till adressen Göteborgs universitet, IT-fakulteten, 412 96 Göteborg