Länkstig

Upphovsrätt för lärare

Lärare som är anställda vid Göteborgs universitet framställer ofta verk som omfattas av upphovsrätt, till exempel föreläsningsmaterial eller videopresentationer.

Lärare som är anställda vid Göteborgs universitet framställer ofta verk som omfattas av upphovsrätt, till exempel föreläsningsmaterial eller videopresentationer.

Vid en anställning regleras ofta rätten till det som tas fram inom anställningen. För lärare inom högre utbildning i Sverige har det dock länge funnits en diskussion om vem som har rätt att använda det material som lärare tar fram och i vilka sammanhang det får användas.

Lärosäten i Sverige hävdar ofta det som kallas tumregeln, vilket innebär att lärosätet som arbetsgivare har rätt att nyttja de verk som en anställd tagit fram inom ramen för anställningen. Fackliga organisationer hävdar å sin sida att lärarens rätt till det egna undervisningsmaterialet omfattas av det så kallade lärarundantaget. Av detta följer då att lärosätet har att reglera nyttjanderätten med läraren och att avsteg från detta behöver regleras i särskilt nyttjandeavtal.

Vid Göteborgs universitet finns en policy framtagen (Policy för universitetets nyttjanderätt till upphovsrättsligt skyddat material) där universitetet menar att undervisningsmaterial som lärare tar fram i sin anställning får nyttjas av lärosätet. Fackliga organisationer, som exempelvis Svenska universitetslärarförbundet, motsätter sig dock detta sätt att tolka upphovsrättslagstiftningen och mer information om detta finns på Svenska universitetslärarförbundets webbplats.

Oavsett hållning finns det inga hinder för en lärare att på egen hand publicera material som tagits fram inom ramen för anställningen, förutsatt att det inte finns några andra avtal som reglerar hur verket får publiceras.

Legala handboken

En digital guide till den djungel av lagar och regler som styr IKT-användning inom högre utbildning.

Till Legala handboken

Seminarium om upphovsrätt och Creative Commons

Ett återkommande seminarium om upphovsrätt, Creative Commons-licenser och kopieringsavtalet för universitetslärare.

Läs mer om seminariet

Juridisk rådgivning

För juridisk rådgivning hänvisas till Sara Dahlberg, Göteborgs universitet.

Skicka e-post till Sara Dahlberg