Länkstig

Medarbetare

PIL har drygt 35 medarbetare. Ca 25 är anställda vid enheten och övriga har sin hemvist vid en institution.

Erik Andersson, kursansvarig lärare på kursen Handledning i forskarutbildning, engelsk nätvariant (PIL201).


Christel Backman, samordnare för PIL-enhetens utvecklingsverksamhet i Learning Lab.


Linda Borger, lärare på kursen Breddad lärarkompetens: Bedömning och examination (PIL303).


Linda Bradley, kursansvarig lärare för Högskolepedagogik 3, engelsk variant (PIL103).


Emma Breding Strömberg, ger stöd och utbildning till verksamheten i användningen av digitala pedagogiska verktyg. Objektspecialist för universitetets lärplattform Canvas och textmatchningstjänsten Ouriginal.


Urban Carlén, handledare på Högskolepedagogik 3, svensk campusvariant (PIL103).


Ninni Carlsson, kursansvarig lärare på Högskolepedagogik 2 vid Samhällsvetenskapliga fakulteten (PIL102).


Adam Casserly, ger stöd och utbildning till verksamheten i användningen av digitala pedagogiska verktyg. Objektledare för objektet Stöd för undervisning & lärande.


John Cunningham, lärare på flera av de högskolepedagogiska kurserna.


Svante Eriksson, medarbetare i PIL-studion.


Mattias von Feilitzen, pedagogisk utvecklare med inriktning mot IT i högre utbildning. Håller seminarier och workshoppar, utarbetar stödresurser samt ger konsultativt stöd kring digitalisering av undervisning och utbildning.


Rune Fjelldal, ger stöd och utbildning till verksamheten i användningen av digitala pedagogiska verktyg.


Håkan Fleischer, lärare på flera av de högskolepedagogiska kurserna. Leder flera av PIL:s workshoppar. PIL:s kontaktperson i frågor om hållbar utveckling.


Torbjörn Fraenckel, ansvarar för PIL-studions aktiviteter och leder flera av PIL:s workshoppar.


Tomas Grysell, chef. Kursansvarig lärare på Handledning för erfarna handledare i forskarutbildning (PIL202).


Lennart Hast, lärare på flera av de högskolepedagogiska kurserna.


Margareta Jernås, lärare på flera av de högskolepedagogiska kurserna.


Daniel Johansson, ger stöd och utbildning till verksamheten i användningen av digitala pedagogiska verktyg.


Jen Johansson, administratör.


Jeffrey Johns, ger stöd och utbildning till verksamheten i användningen av digitala pedagogiska verktyg.


Jonas Karlén, lärare på flera av de högskolepedagogiska kurserna.


Katarina Lindahl, lärare på flera av de högskolepedagogiska kurserna.


Nicole Lindahl, administratör med inriktning mot personal och ekonomi.


Andréas Litsegård, lärare på Högskolepedagogik 2 vid Samhällsvetenskapliga fakulteten (PIL102).


Pia Lundqvist, lärare på Högskolepedagogik 2 vid Humanistiska fakulteten (PIL102).


Janna Meyer-Beining, lärare på flera av de högskolepedagogiska kurserna.


Elin Nordenström, lärare på flera av de högskolepedagogiska kurserna.


Ken Olsson, medarbetare i PIL-studion.


Maria Persson, kursansvarig lärare på Högskolepedagogik 2 vid Humanistiska fakulteten (PIL102). Undervisar också på andra kurser.


Mats Persson, kursansvarig lärare på Högskolepedagogik 2 vid Handelshögskolan (PIL102). Ger coachning till GU-lärare i deras yrkesroll.


Susanne Persson, handläggare.


Trisha Rajput, lärare på flera av de högskolepedagogiska kurserna.


Niklas Segergren, lärare på flera av de högskolepedagogiska kurserna.


Olof Siverbo, kommunikationssamordnare. Ansvarig för webb samt nyhetsbrev och andra informationsutskick. Ingår i PIL-enhetens ledningsgrupp.


Susanne Skyllberg, administratör.


Maria Sunnerstam, biträdande chef med ansvar för området IT och lärande. Arbetar med utvecklingsprojekt och samordning. Objektägare för objektet Stöd för undervisning & lärande.


Rebecca Sykes, administratör.


Julia Tedroff, kursansvarig lärare på Högskolepedagogik 2 vid Konstnärliga fakulteten (PIL102) och handledare på Högskolepedagogik 3, svensk campusvariant (PIL103).


Anna Thorén, lärare på flera av de högskolepedagogiska kurserna. Ger stöd och utbildning till verksamheten i användningen av digitala pedagogiska verktyg.


Sylvi Vigmo, lärare på flera av de högskolepedagogiska kurserna.


Susanna Weiss, administratör/handläggare.


Gustav Öberg, ger stöd och utbildning till verksamheten i användningen av digitala pedagogiska verktyg. Objektspecialist för universitetets lärplattform Canvas och portfolioverktyget Mahara.