Länkstig

Handledning i forskarutbildning (PIL201)

Kursen är riktad till handledare som redan är, eller förbereder sig för att vara, engagerade i forskarutbildning vid Göteborgs universitet.

Kursen är uppbyggd kring tre interrelaterade teman:

  • Det första temat behandlar forskarutbildningens sammanhang, dess organisering och förutsättningar. Vidare uppmärksammas forskningsmiljöer och handledarkulturer med olika värderingar och arbetssätt.
     
  • Det andra temat behandlar doktorandhandledningens vardagsnära praktik och etiska dilemman såsom handledningens relation till regelverk och övriga institutionella villkor, ansvars- och arbetsfördelning mellan handledare och doktorand samt relationens sociala dimensioner.
     
  • Det tredje temat gäller de olika delarna av en doktorsavhandling i forskarutbildning. Här behandlas handledarens ansvar i relation till forskarutbildningens regelverk, praxis, studie- och handlingsplaner.

Omfattning: Kursen omfattar motsvarande 3,5 veckors heltidsstudier.

Kursplan PIL201 (pdf)

Aktuell litteraturlista publiceras senast åtta veckor före kursstart på webbsidan Litteraturlistor för PIL-enhetens kurser.

Antagningsprincip: Vi tillämpar antagningsprincipen "först till kvarn", dvs tidpunkten för inkommen fullständig ansökan.

Innan du ansöker ska du ha avtalat med prefekt/avdelningschef/motsvarande på din institution/enhet vid GU om att du läser kursen.

Vårkursen 2024

Kursstart: Tisdag 6 februari
Övriga kursdatum: Se schema för PIL201
Kursansvarig lärare: Margareta Jernås

  • Vårkursen kan ej längre sökas.

För medarbetare vid Sahlgrenska akademin

Tillhör du Sahlgrenska akademin (eller VG-regionen)? Då ska du använda ett särskilt ansökningsformulär. Sahlgrenskas ansökningsperiod för våren 2024 stängde den 5 november. Läs mer: Antagningsrutiner för Sahlgrenska

Om du tillhör Sahlgrenska finns det tre kurser som du kan gå. Dels kursen ovan (start 6 februari), dels en engelsk nätkurs (se nedan) och dels en extra campuskurs som enbart är öppen för Sahlgrenskas medarbetare och som ges enligt följande:

Kursstart: Tisdag 20 februari
Övriga kursdatum: Se schema för PIL201 vid Sahlgrenska
Kursansvarig lärare: Ulrika Islander

PIL201 som nätkurs på engelska

Supervision in Postgraduate Programmes (PIL201)

Den engelska versionen av PIL201 ges som en nätkurs.
Kursen är öppen både för svensktalande och icke svensktalande.
Läs mer om PIL201 på engelska

Om outnyttjad kursplats

Kursplats erbjuds kostnadsfritt, under förutsättning att bokad plats utnyttjas. Läs mer om avgift för outnyttjad kursplats

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs doktorsexamen.

Om kursintyg

PIL201 är en intygskurs. Alla moment är obligatoriska och kräver närvaro. I vissa fall kommer det att vara möjligt att lämna in en kompletterande uppgift som motsvarar momentet. För att bli godkänd för intyg krävs även att du uppfyller lärandemålen i kursens kursplan.

PIL201 infördes den 1 januari 2021 som ersättning för den poänggivande kursen HPE201, som då avvecklades. Innehåll och upplägg i PIL201 är detsamma som i HPE201 och kursen ger samma behörighet.