Beslut och fastställande | PIL-enheten
Länkstig

Beslut och fastställande

Den här webbsidan ingår i PIL-enhetens resurs för dig som ska skriva kursplaner.

OBS

Gubas och Convertus kan inte längre användas för att skapa nya planer, endast för att titta på befintliga planer och litteraturlistor. Den 15 april ersattes Gubas Kursplan av ny funktionalitet i det nationella systemet Ladok. Läs mer om övergången här (inloggning krävs). Den här webbresursens texter har reviderats för att stämma med den nya funktionaliteten.

  • Vid fastställande av kursplan ska beslutsfattaren efterfråga att jämställdhetsperspektiv har beaktats i beredningen av kursens innehåll och utformning.
  • Kursplan bör vara fastställd och tillgänglig för studenter senast åtta veckor före kursstart och ska vara fastställd och tillgänglig för studenter senast två veckor före kursstart.

Beslutsfattare

Välj ansvarig institution från värdelista.

Beslutsdatum

Ange datum för beslut om fastställande av kursplan.

Ikraftträdandedatum

Ange från vilket datum kursplanen börjar gälla.

Gäller från termin

Ange från vilken termin kursplanen börjar gälla.

Diarienummer

Ange samlingsdiarienumret för planerna för organisationen.

Medverkande Institution

Ange om fler än en institution medverkar i kursen.