Handledning i forskarutbildning (PIL201) | PIL-enheten
Länkstig

Handledning i forskarutbildning (PIL201)

Kursen PIL201 är en fakultetsgemensam utbildning vid Göteborgs universitet och riktar sig till blivande handledare och bihandledare inom forskarutbildningen. 

Kursinnehållet är tematiskt fokuserat på tre sammankopplade perspektiv (se kursplan), och utöver dessa tar kursen sin utgångspunkt i de praktisk-pedagogiska behov som i dag finns inom forskarhandledning på högskole- och universitetsnivå. Mer konkret är kursen tänkt dels att ge kunskaper om forskarnivåns regelverk och insikter om olika aspekter av interaktionen mellan handledare och doktorand, dels att ge kommunikativ färdighetsträning och möjligheter till problematiseringar utgående från olika handledningssituationer.

Då deltagarna i kursen kommer från olika fakulteter inom universitetet erbjuds goda möjligheter att utbyta erfarenheter och vidga perspektiven. Diskussionerna och mötet med andra fakulteter brukar generellt anges av kursdeltagarna som en stor behållning på kursen. Inom kursens ram ges också tillfälle att auskultera hos och diskutera handledningsfrågor med en erfaren forskarhandledare.

Närvaro på kursen är obligatorisk.

OBS! Kursen är endast öppen för dem som är anställda eller har undervisningsuppdrag vid Göteborgs universitet, är antagna till eller genomför sin forskarutbildning vid GU eller ämnar söka docentur vid universitetet.

Omfattning: Kursen omfattar motsvarande 3,5 veckors heltidsstudier.

Kursplan PIL201 (pdf)

Aktuell litteraturlista publiceras senast åtta veckor före kursstart på webbsidan Litteraturlistor för PIL-enhetens kurser.

Antagningsprincip: Vi tillämpar antagningsprincipen "först till kvarn", dvs tidpunkten för inkommen fullständig ansökan.

Innan du ansöker ska du ha avtalat med prefekt/avdelningschef/motsvarande på din institution/enhet vid GU om att du läser kursen.

Höstkursen 2024

Kursstart: Måndag 9 september
Övriga kursdatum: Se schema för PIL201
Kursansvarig lärare: Margareta Jernås

För medarbetare vid Sahlgrenska akademin

Tillhör du Sahlgrenska akademin (eller VG-regionen)? Då ska du använda ett särskilt ansökningsformulär. Sahlgrenskas ansökningsperiod för hösten 2024: 8 april – 5 maj. Läs mer: Antagningsrutiner för Sahlgrenska

Om du tillhör Sahlgrenska finns det tre kurser som du kan gå. Dels den vanliga svenska campuskurser, dels en engelsk nätkurs (se nedan) och dels en extra campuskurs som enbart är öppen för Sahlgrenskas medarbetare och som ges enligt följande:

Kursstart: Tisdag 17 september
Övriga kursdatum: Se schema för PIL201 vid Sahlgrenska
Kursansvarig lärare: Ulrika Islander

PIL201 som nätkurs på engelska

Supervision in Postgraduate Programmes (PIL201)

Den engelska versionen av PIL201 ges som en nätkurs.
Kursen är öppen både för svensktalande och icke svensktalande.
Läs mer om PIL201 på engelska

Om outnyttjad kursplats

Kursplats erbjuds kostnadsfritt, under förutsättning att bokad plats utnyttjas. Läs mer om avgift för outnyttjad kursplats

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs doktorsexamen.

Om kursintyg

PIL201 är en intygskurs. Alla moment är obligatoriska och kräver närvaro. I vissa fall kommer det att vara möjligt att lämna in en kompletterande uppgift som motsvarar momentet. För att bli godkänd för intyg krävs även att du uppfyller lärandemålen i kursens kursplan.

PIL201 infördes den 1 januari 2021 som ersättning för den poänggivande kursen HPE201, som då avvecklades. Innehåll och upplägg i PIL201 är detsamma som i HPE201 och kursen ger samma behörighet.