Avgift för outnyttjad kursplats | PIL-enheten
Länkstig

Avgift för outnyttjad kursplats

Kursplats erbjuds kostnadsfritt, under förutsättning att bokad plats nyttjas. Observera att anmälan är bindande.

Avbokning måste göras senast 10 arbetsdagar före kursstart. Om så inte sker kommer PIL att avgiftsbelägga deltagarens beställande enhet. Denna rutin gäller också om deltagaren avbryter kursen tidigt (inom tre veckor efter kursstart). Som tidigt avbrott räknas också om kursdeltagaren är frånvarande vid första kurstillfället, med undantag för sjukdom eller särskilda omständigheter som har förmedlats till kursledaren.

Avgiften är 5 000 kronor per outnyttjad kursplats. För modulen Introduktion till högskolepedagogik är avgiften 3 000 kronor.

Denna rutin avser samtliga högskolepedagogiska kurser som PIL-enheten anordnar. Senaste revideringen skedde 2023-03-28 (Dnr GU 2023/1008).