Validering - prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter | PIL-enheten
Länkstig

Validering - prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter

Lärare och forskarhandledare som inte genomgått Göteborgs universitets högskolepedagogiska utbildning kan vid sin fakultet få prövat om de egna meriterna motsvarar universitetets utbildning. Prövningen kallas ofta validering.

PIL och Personalavdelningen har utarbetat en handläggningsordning och en anvisning som stöd i fakulteternas, institutionernas och gemensamma förvaltningens arbete med dokumentation av högskolepedagogiska meriter. Anvisningen uppdaterades senast i juni 2021, i samband med att PIL-enhetens poänggivande kurser ersattes av intygskurser. Samtidigt gjordes också en översyn av handläggningsordningen.

Handläggningsordning (översyn genomförd VT 2021) (pdf)

Anvisning (uppdaterad juni 2021) (pdf)

Ansökningsblankett (pdf)

Beslutsblankett (pdf)

Fakulteten prövar ansökan

Prövningen genomförs av respektive fakultet. Kontakta ditt fakultetskansli för mer information.

Handelshögskolans fakultet hhkansli@handels.gu.se
Humanistiska fakultetenhumkansli@hum.gu.se
IT-fakultetenitfak@itfak.gu.se
Konstnärliga fakultetenkonstkansli@konst.gu.se
Naturvetenskapliga fakultetenvalidering@science.gu.se
Samhällsvetenskapliga fakultetensamkansli@samfak.gu.se
Sahlgrenska akademin – hogskolepedagogik@sahlgrenska.gu.se
Utbildningsvetenskapliga fakultetenufkansli@ped.gu.se