Högskolepedagogiska kurser – antagningsrutiner för Sahlgrenska | PIL-enheten
Länkstig

Högskolepedagogiska kurser – antagningsrutiner för Sahlgrenska

Sahlgrenska akademin har en egen hantering av sökande till vissa högskolepedagogiska kurser.

Inför HT24 har Sahlgrenska akademin en egen hantering för PIL103 och PIL201. Antagningsomgång är öppen mellan 8 april och 5 maj.

Sökande till PIL101 och PIL102 hänvisas till PIL-enhetens antagningsomgång för HT24 som öppnar 17 april 2024.

Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) beslutar om antal platser på respektive kurs för Sahlgrenska akademins personal, där även VGR-anställda med anknytning till Sahlgrenska akademin ingår. Se tabellen nedan!

Ansökningsperiod för HT24: 8 april - 5 maj 2024

Observera att ditt x-konto måste vara aktivt för att kunna delta i kurserna. Kontrollera att ditt x-konto är aktivt i samband med ansökan om du inte använder det regelbundet. Kontakta din avdelningschef om detta. Besked om antagning och reservplats skickas ut senast vecka 24.

Urval

Varje institution rangordnar sina sökande utifrån informationen i onlineformuläret. Institutionen får platser i relation till söktrycket, så ett högt söktryck till en kurs ger fler platser.

Observera att sent avhopp på en accepterad kursplats medför en kostnad för institutionen till PIL-enheten. Är du antagen till en kurs är det inte möjligt att byta kurstillfälle.

För tillträde till PIL103 krävs godkänt på HPE101/PIL101 och HPE102/PIL102, eller att motsvarande meriter prövas av Sahlgrenska akademin. Läs mer om prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter

Antal platser

Tabellen visar hur många platser Sahlgrenska akademin har på de olika kurserna.

 

Platser till SA

PIL103 SV

10

PIL103 ENG

6

PIL201 CAMPUS

9

PIL201 SA

24

PIL201 ENG

6