Behörighetsgivande högskolepedagogik 1: Baskurs (PIL101) | PIL-enheten
Länkstig

Behörighetsgivande högskolepedagogik 1: Baskurs (PIL101)

Sedan våren 2023 ges PIL101 i form av moduler. Upplägget är ett pilotprojekt. Läs mer om övergången till moduler nedan!

PIL101 syftar särskilt till att ge grundläggande kunskaper om lärandeteorier, undervisningsmetoder och studenters lärande i högre utbildning. Det kollegiala samtalet och erfarenhetsutbytet har en central roll. Med utgångspunkt i läraruppdraget behandlas även aspekter som likabehandling och etik samt lagar, förordningar och lokala styrdokument.

OBS! PIL101 är endast öppen för dem som är anställda eller har undervisningsuppdrag vid Göteborgs universitet, är antagna till eller genomför sin forskarutbildning vid GU eller ämnar söka docentur vid universitetet.

Omfattning: PIL101 omfattar motsvarande 3,5 veckors heltidsstudier.

Förkunskapskrav: För tillträde till PIL101 krävs kandidatexamen eller motsvarande.

Antagningsprincip: Vi tillämpar antagningsprincipen "först till kvarn", dvs tidpunkten för inkommen fullständig ansökan.

OBS: Även de som tillhör Sahlgrenska akademin (eller VG-regionen) söker via den här webbsidan.

Studiegång

Vi rekommenderar att du går PIL101 före PIL102. För att få tillträde till PIL103 krävs erhållet intyg från både PIL101 och PIL102 (eller godkänt betyg från de tidigare kurserna HPE101 och HPE102).

Högskolepedagogik 1 (PIL101) som moduler

För att kunna registrera PIL101 som avklarad i Ladok behöver du läsa Introduktion till högskolepedagogik och Legala modulen. Dessutom behöver du läsa ytterligare två moduler som tillsammans omfattar minst 65 timmar.

De valbara modulerna omfattar antingen 40 eller 25 timmar. För att uppfylla 65-timmarskravet kan du göra på något av dessa sätt:

 • Läsa två valbara moduler på 40 timmar vardera,
  eller
 • Läsa en valbar modul på 40 timmar och en på 25 timmar.

(För doktorander vid Natfak finns ett tredje alternativ, en särskild 65-timmarsmodul.)

Alla deltagare måste läsa introduktionsmodulen först, övriga moduler läses i valfri ordning. Det går alltså bra att läsa Legala modulen sist. När du har klarat av de moduler som behövs ansöker du om att få PIL101 registrerad i Ladok. Läs mer om respektive modul nedan under rubriken Modulbeskrivningar.

Flera av modulerna ges både på campus och online, och flera ges både på engelska och svenska. Du behöver inte läsa alla dina moduler under samma termin. Om du vill läsa fler moduler än du behöver så går det utmärkt.

Hösten 2024 erbjuds åtta valbara moduler, varav två är nya:

 • Minilektion (25 tim)
 • Tillgänglig och inkluderande undervisning (25 tim) – ny modul
 • Undervisningsskiss (40 tim)
 • Den goda föreläsningen (40 tim)
 • Seminariet som undervisningsform (40 tim) – ny modul
 • Teaching methods to promote students’ critical information awareness (40 tim)
 • Högskolepedagogiska perspektiv på verksamhetsförlagd lärarutbildning (40 tim)
 • Teaching methods for PhD students in natural science (65 tim, endast för doktorander vid Natfak)

Dessutom ges de två obligatoriska modulerna: Introduktion till högskolepedagogik och Legala modulen.

OBS I: Det går bra att läsa flera moduler samtidigt, förutsatt att inga schemalagda aktiviteter krockar. Men du måste ha avslutat Introduktion till högskolepedagogik innan du påbörjar någon annan modul. Introduktionen går alltså inte att läsa parallellt med någon annan modul.

OBS II: Obligatorisk närvaro gäller för samtliga schemalagda aktiviteter i alla moduler, om inte annat sägs i modulbeskrivningen.

Scheman

Schemalänkar för de olika modulerna hittar du längst ner i respektive modulbeskrivning, se nedan.

För att ge en överblick över modulernas olika tidsperioder har vi satt ihop ett översiktligt schema: 

Exempel på hur modulerna kan läsas

Vill du läsa fyra moduler under höstterminen 2024? Eftersom du kan välja mellan flera moduler, och de flesta moduler ges mer än en gång, kan detta göras på en lång rad olika sätt. Här är ett exempel:

 • Introduktion till högskolepedagogik: Svenska campus 1 (v. 34–42)
 • Seminariet som undervisningsform (v. 45–49)
 • Minilektion: Engelska Campus 2 (v. 50–3)
 • Legala modulen: Engelska Nät 2 (v. 2–3)

Med det här valet av tidsperioder läses Legala modulen parallellt med Minilektion (v. 2–3). Det kan kräva att du som deltagare väljer tidpunkt för vissa presentationer och seminarier på ett sådant sätt att de inte krockar. De sistnämnda valen gör du när modulerna är påbörjade.

Modulbeskrivningar

För mer information, klicka på namnet på respektive modul:

Ansökan

När du fyller i din ansökan väljer du när du vill läsa de olika modulerna. Information om vilka tidsperioder du kan välja mellan hittar du i respektive modulbeskrivning ovan. Du kan söka flera tidsperioder för samma modul, och kan då prioritera vilken du helst vill gå.

Innan du ansöker ska du ha avtalat med prefekt/avdelningschef/motsvarande på din institution/enhet vid GU om att du läser PIL101.

För att kunna ansöka behöver du ett x-konto (som måste vara aktivt under hela kursens gång).

Registrering av PIL101 – och hur du hittar badges

Du tilldelas en badge via Canvas Credentials för varje slutförd modul. När du har slutfört de obligatoriska och de valbara modulerna kan du ansöka om att få PIL101 registrerad i Ladok. I ansökningsformuläret behöver du lägga in länkar till dina badges.

Så här hittar du dina badges och ansöker om att få PIL101 registrerad i Ladok

När registrering har skett i Ladok kan du sedan beställa ett studieintyg.

Så här beställer du studieintyg

Information för doktorander

Har du gått PIL101 som en obligatorisk kurs i din forskarutbildning? Efter att du beställt och fått ditt studieintyg (se ovan) lämnar du det till den som är administratör (eller motsvarande) för din forskarutbildning. Den personen registrerar kursen som godkänd i Ladok för forskarutbildning.

Undrar du något?

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till oss på PIL-enheten på adress pil@gu.se

Ytterligare information

Övergångens två syften

Sedan våren 2023 pågår ett pilotprojekt där kursen PIL101 ges som moduler. Detta har två syften:

 • En ökad flexibilitet för deltagarna att kunna välja tidpunkt och innehåll utifrån behov och förutsättningar.
 • Möjligheter för PIL och enskilda fakulteter att kunna erbjuda moduler med specifika inriktningar, till exempel utifrån fakulteters behov och önskemål.

Om SUHF:s rekommenderade mål

De moduler som erbjuds har alla olika kopplingar till SUHF:s rekommenderade mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (pdf). Hur modulerna kopplar till målen framgår i modulbeskrivningarna. Där framgår också hur många arbetstimmar som respektive modul omfattar.