Testa framtidens lärmiljöer i Learning Lab | PIL-enheten
Länkstig

Testa framtidens lärmiljöer i Learning Lab

Nu finns möjlighet att vara med och testa framtidens lärmiljöer. Göteborgs universitet samarbetar under tre år med Akademiska Hus i det Learning Lab som finns på Sven Hultins plats 5 i Johanneberg. Kontakta PIL för att få pedagogiskt stöd och inspiration kring hur lokalerna kan användas.

Nominera deltagare till Learning Lab

PIL-enheten erbjuder nu lärare möjligheten att delta i en lärgrupp i Learning Lab under läsåret 2024/25. Nominering av intresserade lärare kan göras fram till den 17 maj. Lärare kan själva skicka in en ansökan, men deltagandet måste vara förankrat hos chef eller utbildningsansvarig.

Läs mer om att nominera deltagare

Learning Lab består av två unika rum: Studion är ett 180 kvadratmeter stort rum med avancerad digital teknik för ljud, ljus och projiceringar och stor flexibilitet i möbleringen. Flexrummet är ett 120 kvadratmeter stort rum möblerat med bord för grupparbeten och whiteboards längs med väggarna. Här finns även sex smarta skärmar. Rummet är ett ”Makerspace-light” och har såväl modern digital teknik, exempelvis 3D-printer och plotter, som verktyg och pysselmaterial. Det går att använda det omöblerade rummets yta för olika typer av gruppaktiviteter.

Alla lärare vid Göteborgs universitet har möjlighet att använda lokalerna för pedagogiska aktiviteter. Varje lärare får pedagogiskt stöd, hjälp och inspiration från PIL och från Learning Labs egen digitala scenograf för att hitta idéer och förstå hur lokalerna kan användas för olika aktiviteter.

Learning Lab är en tillåtande plats för prestigelöst testande och kreativa experiment och ska främja interaktion och varierade undervisningsformer. Det går bra att boka studiebesök för lärarlag eller institutioner för att tillsammans utforska miljöns möjligheter.

Mer om salarna

  • Studion har hög takhöjd, ljusa väggar och trägolv. Den rymmer upp till 50 deltagare vid aktivt arbete i rummet och möbleras utifrån de aktiviteter som läraren vill göra med studenterna. Det går att ställa upp stolar och bord, sittkuber, mattor och whiteboards i olika konstellationer och det går att använda rumskapande textilier.
  • Flexrummet har vanlig takhöjd, färgerna går i svart och orange och rummet rymmer upp till 36 deltagare. I rummet finns trapetsbord på hjul som kan grupperas i mindre eller större grupper. Det finns fasta whiteboards på väggarna, sex stycken smarta skärmar och utrustning för att arbeta med praktiskt med olika projekt (papper, kartong, limpistoler, sågar, saxar, 3D-printer, plotter m.m.).

De olika lokalerna i Learning Lab kan kombineras och användas tillsammans vid ett undervisningstillfälle.

Läs mer om Learning Lab på Akademiska hus webbplats

Utveckling och utvärdering

I Learning Lab bedriver PIL-enheten ett utvecklings- och utvärderingsarbete för att få erfarenheter, kunskaper och kompetens om hur rum, pedagogik och teknik kan användas i arbetet med att utveckla framtidens lärandemiljöer och stödja intresset för pedagogisk utveckling vid Göteborgs universitet. Det görs dels genom samtal med lärare som genomför läraktiviteter i Learning Lab före och efter att de använder lokalerna, och dels genom observationer av läraktiviteterna.

Kontakt och bokning

Är du nyfiken på Learning Lab och vill boka in ett tillfälle i salen med dina studenter eller ett studiebesök tillsammans med dina kollegor? Kontakta Christel Backman, christel.backman@socav.gu.se eller 031-7865813.

Learning Lab är tillgängligt för GU-lärare på måndagar kl 8–16. Det finns viss möjlighet att nyttja Learning Lab på andra veckodagar.

Vid bokning ingår möte och planering tillsammans med digital scenograf och pedagogiskt stöd för att ge den bästa upplevelsen. Syftet är att du som lärare ska få stöd och hjälp i att tänka kring hur rummet kan påverka lärande och kreativitet och hur du med hjälp av möbler, ljus, ljud och digital teknik kan skapa så goda förutsättningar som mjöligt för de aktiviteter som ska ske i rummet. Det kan exempelvis handla om att få stöd och hjälp att utveckla mer studentaktiva lärtillfällen och inslag som främjar interaktion och utbyte mellan studenter i kombination med tillfällen som skapar fokus och skärmar av.

Ytterligare information

Så hittar du till Learning Lab

Adress: Sven Hultins plats 5.

Karta (Google Maps)

Learning Lab i Göteborg ligger i byggnaden A Working Lab.