Breadcrumb

LibGuide in teaching and learning in higher education

The PIL Unit and the University Library have created a LibGuide with information about literature, e-resources etc within the area of teaching and learning in higher education. As the University of Gothenburg no longer uses the LibGuide tool, the contents have been moved to this webpage.

The LibGuide in teaching and learning in higher education is a collection of contemporary as well as classic literature. Some of the literature is in Swedish, some in English.

The reading lists for the PIL courses in teaching and learning in higher education are collected on a separate page: Litteraturlistor för PIL-enhetens kurser / Reading lists for the PIL unit's courses

Teaching and learning

Literature tips

Teaching in a Digital Age. Guidelines for designing teaching and learning (Second Edition) - A.W. (Tony) Bates
Publication Date: 10 October 2019

Pedagogisk portfölj : för karriär och utveckling - Katarina Winka & Åsa Ryegård
ISBN: 9789144077406
Publication Date: 2013-05

Teaching for Understanding at University - Noel Entwistle
ISBN: 0333962982
Publication Date: 2009-09-15

Perspectives on Learning - D. C. Phillips; Jonas F. Soltis
ISBN: 0807749834
Publication Date: 2009-04-01

Hur vi lär - Marton, Ference; Hounsell, Dai; Entwistle, Noel; Asplund Carlsson, Maj

Kvalitetslärande i högre utbildning : introduktion till problem- och praktikbaserad didaktik - Pettersen, Roar C & Torhell, Sven-Erik

Att arbeta i högskolan : utmaningar och möjligheter - Christina Gustafsson, Göran Fransson, Åsa Morberg, Ingrid Nordqvist

Learning to Teach in Higher Education - Paul Ramsden
ISBN: 0415303451
Publication Date: 2003-07-22

The Lecturer's Toolkit - Phil Race

Journals (a selection)

Högre utbildning

Higher Education

Innovative Higher Education

Research in higher education

The Internet and Higher Education

Higher Education Quarterly

Journal of Higher Education

Articles/reports (examples)

The trouble with learning outcomes - Smith, Patrick och Hussey, Trevor (pdf)
Active Learning in Higher Education November 2002 vol. 3 no. 3

Läranderesultat som utgångspunkt för högskolans kurs- och utbildningsplaner - Lindberg-Sand, Åsa
Rapport från den högskolepedagogiska enheten vid Lunds universitet

Encyclopedias/handbooks

The SAGE Handbook of Curriculum and Instruction - F. Michael Connelly; Ming Fang He (Editor); JoAnn Phillion

Handbook of Formative Assessment - Heidi L. Andrade & Gregory J. Cizek (Editors)

Encyclopedia of Evaluation - Sandra Mathison

Systems and Organisation

Literature (a selection)

God utbildning i mätningens tidevarv - / Gert J.J. Biesta

Den högre utbildningen : ett fält av marknad och politik - Ankarloo, Daniel & Friberg, Torbjörn

Homo Academicus - Bordieu, Pierre

Bortom lärandet : demokratisk utbildning för en mänsklig framtid - Gert Biesta

Svenska bildningstraditioner - Burman, Anders & Sundgren, Per

Journals (a selection)

Higher Education Management and Policy

Higher Education Policy

National perspectives

Universitetskanslerämbetet

Sveriges universitets- och högskoleförbund - SUHF

Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning - Swednet

Nätverket för IT i högre utbildning - ITHU

International perspectives

UNESCO

European Commission

Conferences and Networks

International conferences with proceedings

The Society for Teaching and Learning in Higher Education (STLHE)

International Consortium of Educational Development (ICED)

Higher Education Research and Development Society of Australasia (HERDSA)

The Staff and Educational Development Association (SEDA)

The Canadian Society for the Study of Higher Education (CSSHE)

International Society for the Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL)
 

Networks and interest organisations

Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning - Swednet

IT i högre utbildning - ITHU

Svenska riksorganisationen för distansutbildning - SVERD

Policy, rules and plans

Policy, rules and plans at University of Gothenburg

First-, second-, and third-cycle programmes

National documents

Högskolelagen

Högskoleförordningen