Länkstig

Fastställande

Den här webbsidan ingår i PIL-enhetens resurs för dig som ska skriva kursplaner.

OBS

Efter fredag 15 mars kommer inte Gubas och Convertus att kunna användas för att skapa nya planer, endast för att titta på befintliga planer och litteraturlistor. Den 15 april ersätts Gubas Kursplan av ny funktionalitet i det nationella systemet Ladok. Läs mer om övergången här (inloggning krävs). Den här webbresursen kommer att uppdateras i samband med övergången.

Fastställande av kursplan

  • Ange ansvarig institution, samt om fler än en institution medverkar i kursen.
  • Ange datum för beslut om fastställande av kursplan samt från vilket datum och vilken termin kursplanen börjar gälla.
  • Ange om kursplanen är reviderad och ange hänvisning till tidigare beslut om fastställande av kursplan.
  • Vid fastställande av kursplan ska beslutsfattaren efterfråga att jämställdhetsperspektiv har beaktats i beredningen av kursens innehåll och utformning.
  • Kursplan bör vara fastställd och tillgänglig för studenter senast åtta veckor före kursstart och ska vara fastställd och tillgänglig för studenter senast två veckor före kursstart.