Länkstig

Generativ AI ur ett examinationsperspektiv

I december 2022 lanserades tjänsten ChatGPT som innebar startskottet för en snabb utveckling inom området generativ AI. Flera av de tjänster som nu finns tillgängliga kan generera välformulerade texter på en förhållandevis avancerad nivå. Detta har snabbt lett till en del oro inom utbildningssektorn, framför allt när det gäller risker för fusk kopplade till examinationsformer som inlämningsuppgifter och uppsatser. Samtidigt kan vi se att det finns möjligheter med den nya tekniken.

Under webbinariet introducerar vi generativ AI samt lyfter frågor kring hur examinationer påverkas och hur man som lärare kan hantera detta.

Webbinariet hålls i Zoom. Ingen föranmälan.

Ledare för webbinariet: Mattias von Feilitzen
Skicka e-post till Mattias | Läs mer om Mattias

Nästa webbinarium

Webbinariet ges nästa gång hösten 2024.