Länkstig

Evidensbaserad undervisning i högre utbildning

Ett seminarium med Jonas Linderoth.

Evidensbaserad undervisning handlar om att omsätta forskning om effektiva undervisningsstrategier i sin lärargärning. Det handlar om att använda sig av pedagogiska arbetsformer som i flera högkvalitativa studier visat på meningsfulla effekter på den som lär sig. Under det här seminariet ges en rad konkreta exempel på hur evidensbaserad undervisning kan genomföras i högre utbildning. Under seminariet visas principerna fördelad inlärning, återkallning, elaborering och responsiv undervisning. Fokus är på konkreta upplägg som kan göras inom begränsade tidsramar och med de digitala verktyg som GU tillhandahåller.

Nästa seminarium

Vi planerar att ge seminariet igen hösten 2024.

Om Jonas Linderoth

Jonas Linderoth är dels professor i pedagogik, dels professor i MEB (Medier, estetik och berättande). Han arbetar på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid GU.