Litteraturlistor för PIL-enhetens kurser / Reading lists for the PIL unit's courses | The PIL Unit
Breadcrumb

Litteraturlistor för PIL-enhetens kurser / Reading lists for the PIL unit's courses

Kursiverade litteraturlistor kommer att publiceras senast åtta veckor före kursstart. / Literature lists in italics will be published no later than eight weeks before the start of the course.

PIL101

Högskolepedagogik 1: Baskurs
(Teaching and Learning in Higher Education 1: Basic Course)

PIL102

Högskolepedagogik 2: Områdesspecifik pedagogik
(Teaching and Learning in Higher Education 2: Subject Field Pedagogy)

PIL103

Högskolepedagogik 3: Självständigt arbete
(Teaching and Learning in Higher Education 3: Applied Analysis)

PIL201

Handledning i forskarutbildning
(Supervision in Postgraduate Programmes)

PIL303

Breddad lärarkompetens: Bedömning och examination

PIL304

Breddad lärarkompetens: Handledning av uppsatser och examensarbeten

Äldre litteraturlistor

Behöver du en äldre litteraturlista? Kontakta pil@gu.se