Breddad lärarkompetens: Handledning av uppsatser och examensarbeten (PIL304) | The PIL Unit
Breadcrumb

Breddad lärarkompetens: Handledning av uppsatser och examensarbeten (PIL304)

Kursen riktar sig till GU-lärare som handleder uppsatser och examensarbeten på grundläggande och avancerad nivå. På kursen belyses handledarrollen och handledningsprocessen vid handledning av uppsatser och examensarbeten i grundutbildningen.

Frågor som berörs är mål för handledning, hur man arbetar med kvalitetskriterier för handledningsprodukten, föreställningar om "den goda handledningen", handledningssamtalet och dess guidande funktioner, respons (feedback) under handledningen, vanliga utmaningar och dilemman i handledningssituationen samt ledarskap med relevans för studenters arbete med uppsatser och examensarbeten. Handledning av skrivprocessen och framför allt hur skrivprocesser kan organiseras och struktureras för att förstärka studenters kunskapsutveckling samt frågor kring akademisk redlighet och integritet betonas särskilt, liksom handledningstraditioner med avseende på kunskapssyn, kulturer och arbetssätt.

Kursansvarig lärare: Margareta Jernås
Skicka e-post till Margareta  |  Läs mer om Margareta

Omfattning: Kursen omfattar motsvarande 3,5 veckors heltidsstudier.

Kursplan PIL304 (pdf)

Aktuell litteraturlista publiceras senast åtta veckor före kursstart på webbsidan Litteraturlistor för PIL-enhetens kurser.

Innan du ansöker ska du ha avtalat med prefekt/avdelningschef/motsvarande på din institution/enhet vid GU om att du läser kursen.

Kursen ges normalt varje hösttermin.

Om outnyttjad kursplats

Kursplats erbjuds kostnadsfritt, under förutsättning att bokad plats utnyttjas. Läs mer om avgift för outnyttjad kursplats

Nästa kurs

Kursen ges nästa gång hösten 2025.

Om kursintyg

PIL304 är en intygskurs. Alla moment är obligatoriska och kräver närvaro. I vissa fall kommer det att vara möjligt att lämna in en kompletterande uppgift som motsvarar momentet. För att bli godkänd för intyg krävs även att du uppfyller lärandemålen i kursens kursplan.

PIL304 infördes den 1 januari 2021 som ersättning för den poänggivande kursen HPE304, som då avvecklades. Innehåll och upplägg i PIL304 är detsamma som i HPE304 och kursen ger samma behörighet.