Hållbarhetsmärkning | The PIL Unit
Breadcrumb

Hållbarhetsmärkning

Den här webbsidan ingår i PIL-enhetens resurs för dig som ska skriva kursplaner.

OBS

Gubas och Convertus kan inte längre användas för att skapa nya planer, endast för att titta på befintliga planer och litteraturlistor. Den 15 april ersattes Gubas Kursplan av ny funktionalitet i det nationella systemet Ladok. Läs mer om övergången här (inloggning krävs). Den här webbresursens texter har reviderats för att stämma med den nya funktionaliteten.

Val av Hållbarhetsmärkning ska göras genom val i en värdelista. Du ska ange om kursen uppfyller de aktuella kriterierna för hållbarhetsmärkning. Mer information om de aktuella kriterierna finner du här:

Hållbarhetsmärkning av kurser och program (i Medarbetarportalen, inloggning krävs)