ALC-salar vid Göteborgs universitet | The PIL Unit
Breadcrumb

Biomedicinska bibliotekets ALC-salar

Två salar med plats för 24 respektive 30 personer. Det är sex platser vid varje bord med tillhörande whiteboardtavla och storbildsskärm.

ALC Biomedicin

Campus Haga, sal K013

Har plats för 36 studenter, fördelade kring sex bord. Vid varje bord finns en whiteboardtavla på hjul.

ALC på Campus Haga K013

Campus Linné, ALC Seminarieparken

Har plats för 84 + 18 studenter, fördelade på 14 + 3 bord. Borden är fördelade på två ytor på olika våningsplan. Till varje bord hör en bildskärm och en whiteboardtavla.

Navigate to video: ALC-salen i Linné
Video (02:33)
ALC-salen i Linné

Humanisten, sal J310

Har plats för 36 studenter, fördelade på sex bord. Varje studentbord har tillgång till bildskärm på vägg samt analog whiteboard. Lärare och studenter använder egen medhavd dator.

Hälsovetarbacken, sal 4202

Har plats för 36 studenter, fördelade på sex bord. Till varje bord hör en bildskärm och en whiteboardtavla. På Hälsovetarbacken finns även en ALC light-sal (sal 7022).

Hälsovetarbacken 4202

Institutionen för fysik, sal Faraday (F3005)

Har plats för 30 studenter, fördelade kring fem bord. Vid varje bord finns whiteboardtavla och storbildsskärm.

Institutionen för fysiks ALC-sal

IT-fakultetens ALC-sal

Salen ligger på plan 2 i hus Patricia. Salen har plats för 42 studenter, fördelade på sju bord. Till varje bord hör en whiteboardtavla på hjul samt en bildskärm. Salen saknar projektor och fast dator, så läraren behöver ha med sin egen bärbara dator.

IT-fakultetens ALC-sal

Natrium, sal 2121 Rodinia

Salen har sju runda bord med sex studenter vid varje, totalt 42 studentplatser. Varje studentbord har tillgång till bildskärm på vägg samt analog whiteboard. Lärare och studenter använder egen medhavd dator. Vid akuta problem finns kontaktuppgifter till Campusservice i salen. Övriga ärenden och frågor: service.medicinareberget@gu.se

Natrium, sal 2121 Rodinia

Natrium, sal 2122 Iapetus

Salen har sju runda bord med sex studenter vid varje, totalt 42 studentplatser. Varje studentbord har tillgång till bildskärm på vägg samt analog whiteboard. Lärare och studenter använder egen medhavd dator. Vid akuta problem finns kontaktuppgifter till Campusservice i salen. Övriga ärenden och frågor: service.medicinareberget@gu.se

Natrium, sal 2122 Iapetus

Pedagogen, sal A1 119

Har plats för 36 studenter, fördelade kring sex bord. Vid varje bord finns en whiteboardtavla och en storbildsskärm.

Pedagogen, sal A1 119

Pedagogen, sal A2 314 (ALC light)

Har plats för 24 studenter, fördelade kring fem bord. Vid varje bord finns en whiteboardtavla.

Pedagogen, sal A2 314 (ALC light)

Pedagogen, sal B2 213

ALC-sal med hybridmöjlighet. Sex runda bord med fast placering, totalt 36 studentplatser. Varje studentbord har tillgång till bildskärm på vägg samt analog whiteboard på hjul.

Pedagogen, sal B2 213

Psykologens ALC-sal

Nio runda bord med sex studenter vid varje, totalt 54 studentplatser. Varje studentbord har tillgång till bildskärm på vägg samt analog whiteboard på hjul. Lärare och studenter använder egen medhavd dator.

Psykologens ALC-sal

Sahlgrenska akademin, sal Tor Bjurström

Totalt 78 studentplatser, varav 12 vid ståbord. Varje grupp har tillgång till egen analog whiteboard respektive egen bildskärm. Salen är anpassad för hybridundervisning, dvs med deltagare online via Zoom.

Sahlgrenska akademin, sal Tor Bjurström